Stortingsvalg 2013 – Bør du ha bestemt deg?

Det er snart stortingsvalg, og i demokratiets ånd blir vi oppfordret til å bruke stemmeretten vår. I praksis blir vi utfordret til å mappe vår personlighet og våre preferanser til politikkens rikholdige utvalg av partier.

Jeg kommer til å stemme på samme parti som jeg alltid har gjort. Dette er jeg ikke alene om. Statistikker viser at kontinuitet rundt partiet vi føler vi “tilhører” er ganske vanlig. Vi vokser opp og blir sosialister, borgerlige, radikale, konservative, høyrevridde, venstrevridde, ekstreme eller kanskje noe annet.

Vi lever i et demokrati, og vi kan mene og ytre det vi vil.

Fra vi er 18 år ønsker samfunnet at vi har en formening om hvordan det store bildet bør se ut. Vi skal ha klare meninger om alt fra skole, eldreomsorg og klimapolitikk, til invandrerintegrering, skattelette og veipolitikk. Vi skal skjønne hva som er riktig bruk av oljepengene, slik at vi sikrer langsiktig, bærekraftig vekst i vårt kjære moderland.

Norge er et av verdens riktigste land. Det skal også være et av de beste landene å bo i, enten du er ung eller gammel, syk eller i arbeid, rik eller fattig. Det er derfor ikke nødvendig å bruke mange kalorier på å skjønne at “mye er på plass” i det store bildet. Vi har et solid nivå på alle våre politiske fanesaker allerede, i hvert fall sammenlignet med resten av verden.

Likevel ropes det på endringer. “Nå må noe gjøres”.

Selv om jeg med min personlighet og mine referanser har funnet et parti som støtter mitt syn, i hvert fall noe av det, er det en tvil som gnager meg litt. Blir det så mye bedre om jeg får det slik jeg vil? Hva om jeg ikke har skjønt det store bildet? Bærer min forståelse preg av at jeg ser kompleksiteten gjennom et lite kikkehull?

Hvis jeg får det slik jeg vil, må det nødvendigvis gå ut over noe annet. Jeg tviler dessverre på at jeg helt og full ut ser konsekvensene av mine ønsker, og hadde jeg visst bedre, hadde jeg kanskje stemt helt annerledes.

Vi forstår og tolker verden og livet rundt oss på forskjellige måter. Vi vokser opp, gjør oss erfaringer, påvirkes av miljø og arv og ender opp med et tankesett. Det er ingen fasit. Vi tenker forskjellig, og vi kan alle ha rett.

Trøsten må være at de fleste har det godt i Norge, og uavhengig av hvem som vinner valget, blir ikke endringene større enn at Norge antakelig vil være et av verdens beste land å bo i fremover også.

Godt valg.

 

556856_481763191849670_842168979_n-2