Vi kan ha rett, eller vi kan ha det godt

strand-2

 

 

Når vi har to ører, kan vi lettere lokalisere hvor lyder kommer fra. Kombinasjonen av den lille tidsforskjellen det tar for lyden å nå begge ører, samt forskjellen i lydnivå og tonehøyde, gjør at vi klarer å kalkulere posisjonen til lydkilden i et tredimensjonalt rom.

I praksis gjør dette oss i stand til å lytte til en bestemt samtale i et rom med mange personer og forskjellige lydkilder.

Denne naturvitenskapelige funksjonen, også kalt Cocktail Party effekten, er en fantastisk egenskap vi er utstyrt med. Dessverre er vi ikke alltid like opptatt av å bruke den. Hvem har ikke opplevd å tale for døve ører?

Svenskene har på sin side et ordtak som gir en ikke-akademisk forklaring om ørene: “Naturen har gitt oss to ører og en munn, hvilket forteller oss at vi skal lytte mye og tale mindre”.

Den vittige reporteren fra Philadelphia, Franklin P. Jones, var nasjonal kjendis på 1940 og 50-tallet for sin spalte “Put it this Way” i Saturday Evening Post. Med sin skarpe penn og glimt i øyet, tok han mange saker på kornet. Utfordringen rundt folk som ikke lytter kommenterte han tørt slik: “One advantage of talking to yourself is that you know at least somebody’s listening”.

 

I vårt samfunn forventes det at vi vet mye, og at vi har mening om nær sagt alt. Derfor deltar vi i alle slags diskusjoner. Vi snakker tydelig og overbevisende om det meste, enten vi har tenkt over saken i lang tid, eller det bare dukker opp noen tanker i hodet der og da.

I stedet for å lytte, lære og forstå, vil vi ofte heller snakke selv. Når andre prater, gir det oss tid til å tenke på hva vi skal si når vi får ordet igjen. Vårt eget budskap må frem. I frykt for å glemme viktige poenger, kan det godt være at andre må avbrytes.

 

Jeg tror det er lurt å være engasjert. Vi trenger folk som selger sine idéer. Som brenner for noe. Men det kan også være lurt å velge ut sine kamper. Hvilke diskusjoner vil vi vinne, og når kan vi gi oss? Noen ganger kan det være greit å lytte mer. Vi har ikke alltid monopol på sannheten.

 

Vi kan ha rett, eller vi kan ha det godt. 

 
 

 
 


Lik min Facebook side og bli oppdatert på nye blogginnlegg.
 

 
hits